top of page
  • Forfatterens bildeStyret

Håkon Gullvåg i Lillesand

Kunstneren Håkon Gullvåg er av mange karakterisert som vår tids mest betydningsfulle portrettmalere. Det er et særsyn i dag at en billedkunstner vier så mye tid på portrettframstillingen, men i Gullvågs bildeunivers står mennesket i sentrum. Han skildrer mennesker i et ekspressivt uttrykk der personligheten og karakteren til den portretterte kommer fram, ofte også på en lite flatterende måte

Han er viden kjent for å ha portrettert kjente personer knyttet til norsk samfunnsliv.

Et av de siste prosjektene hans var portretteringen av vår store teaterdiva Wenche Foss. Et initiativ som kom fra Gullvåg selv som på forsommeren 2010 uttrykte ønske om et samarbeid med en teaterpersonlighet som på det tidspunktet var sterkt preget av sykdom. Resultatet ble en hel serie bilder som viser et særegent møte mellom to kunstnere.

Et av disse store Wenche Foss-portrettene vises på Meta Hansens kulturhus.

Boken Siste forestilling forteller om dette samarbeidet og vil være til salgs på utstillingen. Den er rikt illustrert og har tekster av Gunnar Stålsett, Stein Mehren, Mona Levin, Jon Fosse og Øyvind Storm Bjerke. Redaktør for boken er Harald Stanghelle som også vil være til stede på åpningen sammen med Gullvåg. Vår egen ordfører Arne Thomassen vil åpne utstillingen.


Søndag 24. juni inviterer kunstforeningen til en såkalt «artist talk» der Gullvåg og Stanghelle vil «pludre litt» rundt kunstnerskapet til Gullvåg.

Håkon Gullvåg foran sitt maleri av kong Harald V i Erkebispegården i Trondheim, under overrekkelsen av ordenstegnet som kommandør av St. Olavs Orden 30. januar 2016 Foto: Steinar Larsen
Håkon Gullvåg foran sitt maleri av kong Harald V i Erkebispegården i Trondheim, under overrekkelsen av ordenstegnet som kommandør av St. Olavs Orden 30. januar 2016 Foto: Steinar Larsen

Da vil de sikkert komme inn på oppdraget som Gullvåg fikk av kong Harald omkring år 2000 om å male det offisielle kongeportrettet for kongegalleriet i Oslo rådhus. Bildet som av avisen Verdens gang ble karakterisert som en majestetsfornærmelse siden bildet avviker fra den forventede genre som kongeportretter har hatt. Bildene av H.M. Kong Harald V og H.K.H. Dronning Sonja var i større grad karakterportretter der kunstneren skildrer kongeparet som representanter for en mer moderne kongerolle.

Kunstnerens forfalls-og dødstematikk har vært framtredende i mange år. Bildene har en sterkt fragmentert framstillingsmåte, det sterkt oppløste og det fordreide og en særhet i fargene.

Gullvågs bilder kan karakteriseres som både frastøtende og paradoksalt vakre på en gang.


Gullvågs tidligste utstillinger tok opp i seg det personlig opplevde, kunstnerens motivkrets var knyttet til barndomsopplevelser. Senere har historiske motiver med en romantisk (ekspressiv) grunnholdning blitt sterkere. Arbeidet med Knut Hamsuns Pan (1894) ble en viktig milepel for kunstneren i perioden 1990-95.


På sommerutstillingen i Lillesand vil Gullvåg vise over 60 bilder, både maleri og grafikk som representerer stor bredde. Bildene er til salgs. Hotell Norge vil drive kafé utstillingsperioden.

Vi ser med spenning fram til å oppleve Håkon Gullvågs kunstnerskap i Lillesand.


18. juni 2018

brynjulv

 

Lillesand kunstforening har i år gleden av å ønske billedkunstneren Håkon Gullvåg velkommen til Lillesand. Årets sommerutstilling vil denne gang bli presentert på to steder. Hovedutstillingen og selve åpningen vil foregå på Meta Hansen kulturhus 23. juni kl. 14.00. Det vil deretter bli transport til Saltholmen fyr og åpning av utstillingen der samme dag kl. 16.00. Utstillingen vil stå fram til søndag 30.juli.

Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page