• Styret

"De fem utgavene av dette bildet ble solgt umiddelbart" Lillesand Posten

Stor interesse for Lillesand kunstforenings sommerutstilling. Les mer på lp.no

KONTAKT

Lillesand kunstforening
Postboks 188
4792 Lillesand

post@lillesandkunstforening.no

OM OSS

Vi holder minst tre utstillinger i året. Sommer-, høst- og juleutstilling. Ellers prøver vi å være et kulturelt bidrag til byen vår.

© 2018 - Lillesand kunstforening