top of page
  • Forfatterens bildeStyret

Bilder fra sommerutstillingen 2013

Oppdatert: 8. mai 2018

I samarbeid med Galleri Kunstverket presenterer Lillesand Kunstforening Inger Sitter, Anna Eva Bergman og Hans Hartung i årets sommerutstilling


INGER SITTER

Inger Sitter er ansett som en av våre fremste billedkunstnere, og er representert i Nordens fremste gallerier og kunstsamlinger. Inger Sitter er utdannet fra Statens kunstakademi i Oslo der var hun elev av Per Krohg, Axel Revold  og Jean Heiberg. I årene 1946-50 var hun student på Institut Superieur des Beaux-Arts i Antwerpen. Hun har hatt viktige offentlige tillitsverv innen kultur- og kunstliv, bl.a. i Norsk Kulturråd, vært professor ved Statens Kunstakademi og en aktiv deltaker i den offentlige debatten om norske kunstforhold.

I store deler av sitt liv har hun vært bosatt i utlandet. Inger Sitters kunst har en sterk vekt på det spontane og intuitive og resultatet er et sterkt personlig og autografisk uttrykk. Hun har utført store dekorative arbeider i offentlige og private institusjoner. Hun var med på å utføre dekorasjoner til Regjeringskvartalet sammen med Carl Nesjar og Odd Tandberg.

Som en av våre tidligste modernister, har Inger Sitter vært med på å flytte grenser for det moderne kunstbegrepet her til lands, og hun har med sine mange utenlandsopphold vært med på å gi det norske kunstmiljøet impulser fra utlandet. Her hjemme høster Inger Sitter stadig fornyet anerkjennelse. I 1998 ble hun slått til Ridder av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin viktige rolle i norsk kunstliv. I 2010 ble hun forfremmet til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. I 2011 ble Inger Sitter tildelt Norsk Kulturråds Ærespris, og i juryens begrunnelse stod det bl.a. “Inger Sitter er Norges største nålevende kvinnelige billedkunstner. Som en av våre tidligste modernister har hun vært med på å flytte grenser for det moderne kunstbegrep i Norge.”


ANNA EVA BERGMAN

Norsk maler, født i Stockholm, var gift med maleren Hans Hartung. Hun var elev av A. Revold på Kunstakademiet 1927–28, av Steinhof i Wien 1928–29 og Lhote i Paris 1929.

Etter reiser i middelhavslandene og opphold hjemme 1939–52, slo hun seg igjen ned i Paris og senere Antibes.

Bergman, som studerte på Kunstakademiet i Oslo under Axel Revold, var med på å bringe det store utland hjem til Norge. Men selv om hun bodde utenlands store deler av sitt voksne liv, sto fedrelandet alltid hennes hjerte nærmest. Ekstra begeistret var hun for Nord-Norge. Bergman, som tidligere hadde arbeidet med et figurativt, franskpåvirket formsprog forenklet og intensiverte sitt formspråk etter en reise til Nord-Norge i 1950.  Naturen gjorde et uutslettelig inntrykk og førte til at hun fra da av søkte etter et uttrykk som gav ideassosiasjoner til naturen. Inntrykkene fra denne reisen utgjorde hovedmengden i hennes motivkrets i mange år fremover. Hun begynte å anvende gull og sølv i maleriene og reduserte sin fargebruk og strammet inn uttrykket. Ved hjelp av store, klart avgrensede fargeplan kom hun frem til elementære geometriske former i en enkel fargeskala. Hennes  stil kjennetegnes av monumentale motiver med forenkling av naturformer som fjellprofiler og trær. Bergman startet som maler, men ble etter hvert mer og mer interessert i grafikk.


HANS HARTUNG

Tysk-fransk maler og grafiker, en av de sentrale skikkelser innen Paris-skolen; gift med maleren Anna-Eva Bergman. Utdannet i Leipzig, München og Dresden, 1932–34 i Spania. Fra 1935 bosatt i Paris, fransk statsborger 1945. Fra begynnelsen av 1920-årene var hans maleri knyttet til Vasilij Kandinskijs ekspressive ungdomsverker. Senere fant han frem til en særpreget uttrykksform som representerer et lyrisk innslag i abstrakt kunst. Med frie og kraftige penselstrøk tegnet han en kalligrafisk virkende ornamentikk i dype farger mot en oftest stillferdig lysende bakgrunn. Hans arbeider har vært utstilt flere ganger i Norge, representert med flere bilder ved Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden.Comments


bottom of page